"supply money" — Słownik kolokacji angielskich

supply money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze dostawcze
  1. supply czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The state has had to supply money to bring such schools up to the $2,600 floor required by state law.

    Podobne kolokacje:

podobne do "supply money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "supply money" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo