"supervise prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzoruj więźniów
  1. supervise czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Male guards will still supervise female prisoners outside their housing block.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo