"sunset drink" — Słownik kolokacji angielskich

sunset drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój zachodu słońca
  1. sunset rzeczownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Located on the beach, this is an ideal place for lunch or a sunset drink.

    Podobne kolokacje: