"sunny day" — Słownik kolokacji angielskich

sunny day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słoneczny dzień
  1. sunny przymiotnik + day rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The view, if you get a great sunny day is one to remember.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo