"sunny beach" — Słownik kolokacji angielskich

sunny beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słoneczna plaża
  1. sunny przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Diagnosis of depression, he decided to deal with his feelings on some sunny beach."

    Podobne kolokacje: