"sunny afternoon" — Słownik kolokacji angielskich

sunny afternoon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słoneczne popołudnie
  1. sunny przymiotnik + afternoon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Today we have had snow again this morning, but quite a nice sunny afternoon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo