"sunken eye" — Słownik kolokacji angielskich

sunken eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpadnięte oko
  1. sunken przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The King had turned his sunken eyes back to my mother.

    Podobne kolokacje: