"summer palace" — Słownik kolokacji angielskich

summer palace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): letni pałac
  1. summer rzeczownik + palace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I went into the summer palace and took a final tour of the building.

powered by  eTutor logo