"suffer punishment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "suffer punishment" po angielsku

"suffer punishment" — Słownik kolokacji angielskich

suffer punishment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odcierp karę
  1. suffer czasownik + punishment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And further, that to suffer punishment is the way to be released from this evil?

powered by  eTutor logo