"suffer pain" — Słownik kolokacji angielskich

suffer pain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu bólu
  1. suffer czasownik + pain rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would have had to suffer pain like the rest of us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo