"suffer one's fate" — Słownik kolokacji angielskich

suffer one's fate kolokacja
Popularniejsza odmiana: suffer the fate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierpieć czyjś los
  1. suffer czasownik + fate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How many more of them had suffered the same fate?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo