"suffer hallucinations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu halucynacji
  1. suffer czasownik + hallucination rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the film's aftermath, the actor has suffered "slight hallucinations" and claustrophobia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo