"suffer delusions" — Słownik kolokacji angielskich

suffer delusions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu iluzji
  1. suffer czasownik + delusion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The scientists began to suffer delusions, sudden mood changes, and vivid nightmares.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo