"suffer daily" — Słownik kolokacji angielskich

suffer daily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp codziennie
  1. suffer czasownik + daily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It's believed that more than 15 million Americans suffer from it daily.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo