"suffer blackouts" — Słownik kolokacji angielskich

suffer blackouts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu zaciemnień
  1. suffer czasownik + blackout rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the position, he faced heavy criticism for repeatedly promising the country's power crisis would be over "by 2008" as the country suffered regular blackouts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo