"suffer agonies" — Słownik kolokacji angielskich

suffer agonies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu mąk
  1. suffer czasownik + agony rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He suffered terrible agony during his last year and a half of life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo