"suffer a spell" — Słownik kolokacji angielskich

suffer a spell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cierp z powodu zaklęcia
  1. suffer czasownik + spell rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two years later, the club suffered a second spell in administration and a second relegation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo