"sue officials" — Słownik kolokacji angielskich

sue officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozywać urzędnicy
  1. sue czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many of the defendants have agreed to a settlement of $250,000 in exchange for an agreement not to sue local officials.

powered by  eTutor logo