KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"such as Women" — Słownik kolokacji angielskich

such as Women kolokacja
Popularniejsza odmiana: such as women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taki jak Kobiety
  1. such przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All members of the council were asked to be interested in social work such as health-care, children, women, and business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo