"successful deal" — Słownik kolokacji angielskich

successful deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udany interes
  1. successful przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For Lodestar, a successful deal would help to establish its own reputation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo