PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"successful book" — Słownik kolokacji angielskich

successful book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udana książka
  1. successful przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It's one of the most successful books in recent times," he said.

powered by  eTutor logo