PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"substancja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "substancja" po polsku

substancja

Evaporation Materials | Vacuum Engineering and Materials Co waste can be used as material for housing and infrastructure
rzeczownik
 1. material ****
  • tworzywo, substancja [policzalny lub niepoliczalny]
   Propane is a hazardous material. (Propan jest niebezpieczną substancją.)
   I've never seen such a material. (Nigdy nie widziałem takiego tworzywa.)
   Michael discovered a new waterproof material. (Michael odkrył nowy przeciwdeszczowy materiał.)
 2. substance ***   [policzalny]
  The floor was covered with a sticky yellow substance. (Podłoga była pokryta lepką, żółtą substancją.)
  Doctors discovered some toxic substances in his blood. (Lekarze odkryli toksyczne substancje w jego krwi.)
 3. matter *****
  • materiał, substancja [niepoliczalny]
   This publication is an example of the printed matter produced by us. (Ta publikacja jest przykładem materiałów drukowanych wyprodukowanych przez nas.)

Powiązane zwroty — "substancja"

rzeczownik
gaz (substancja w stanie gazowym) = gas
krem (substancja kosmetyczna, np. nawilżający) = cream
złoto (substancja) = gold
balsam (substancja oleista) = balm
węglowodan (substancja chemiczna) = carbohydrate , carb (skrót)
katalizator (substancja przyspieszająca reakcję chemiczną) = catalyst
guma (substancja wydzielana przez drzewa) = gum
eter (substancja znieczulająca) = ether
pianka (substancja) = foam , foam rubber
opium (substancja uzyskiwana z niedojrzałych makówek) = opium
domieszka (substancja dodawana do czegoś, poprawiająca np. zapach, wygląd) = additive
maź (kleista substancja) = slime , brown nose potocznie
śpioch (substancja w kąciku oka) = sleep
antygen (substancja powodująca powstawanie przeciwciał i reagująca z nimi) = antigen
terpentyna (substancja produkowana z żywicy drzew iglastych) = turpentine
interferon (substancja białkowa) = interferon
osad (substancja chemicznie oddzielona, osadzona z cieczy) = precipitate
przymiotnik
wolny (substancja chemiczna nie powiązana z żadną inną) = free
bez domieszek (metal, substancja) = pure
reaktywny (np. substancja chemiczna) = reactive
substancjalny = substantial +1 znaczenie

powered by  eTutor logo