ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stunningly clear" — Słownik kolokacji angielskich

stunningly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle czysty
  1. stunningly przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    They give such stunningly clear and detailed images of the shuttle from orbit that there are endless new problems to worry about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo