"stunning picture" — Słownik kolokacji angielskich

stunning picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłuszając obraz
  1. stunning przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A stunning picture, one only occasionally shot through with static.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo