BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"stukniętym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stukniętym" po polsku

stukniętym

rzeczownik
 1. wackiness
Gestures
czasownik
 1. tap ***
 2. bonk , boink American English
czasownik
 1. knock ***
  • pukać, stukać (do drzwi) [INTRANSITIVE]
   You should knock on the door if it's locked. (Powinieneś zapukać do drzwi, jeśli są zamknięte.)
   Someone's knocking at the door. (Ktoś puka do drzwi.)
 2. click **
 3. rap **
 4. punch **
  • stukać (np. w klawisze) [TRANSITIVE]
   He's been punching the keys angrily. (On stukał gniewnie w klawisze.)
   He punched the keyboard passionately. (On z pasją stukał w klawiaturę.)
 5. rattle **
 6. clatter
 7. tramp
 8. patter
 9. clack
 10. percuss
przymiotnik
 1. nuts **
 2. wacky informal
 3. cranky
 4. cracked   informal
 5. nutty
 6. potty
 7. touched
 8. batty
 9. crackers  
 10. screwy
 11. dotty British English informal
 12. buck wild
 13. barmy
 14. wacko
 15. unhinged   informal
 16. slatey
 17. nutsy
 18. crackbrained
 19. whacky
 20. cuckoo , także: coo-coo   informal
 21. kookie , kooky
 22. nutso
 23. doolally
 24. porangi
idiom
 1. not all there  
  You must be not all there if you think this will work. (Musisz być stuknięty jeśli myślisz, że to się uda.)
  Why did you do that? You're not all there, it was dangerous! (Dlaczego to zrobiłeś? Jesteś stuknięty, to było niebezpieczne!)
 2. off one's rocker , także: off one's trolley
 3. off one's nut
  • stuknięty, szurnięty informal
   Are you off your nut? Why did you do that? (Jesteś szurnięty? Czemu to zrobiłeś?)
   He's a little bit off his nut, but he's not dangerous. (Jest trochę stuknięty, ale nie jest niebezpieczny.)
 4. around the bend , round the bend
 5. off the rails
 6. off one's chump
 7. off one's scone
rzeczownik
 1. nutter
 2. dodo   American English informal
 3. nutcase
 1. stark raving mad , także: stark staring mad British English
przysłówek
 1. wackily

Powiązane zwroty — "stukniętym"

rzeczownik
stuk = patter +2 znaczenia
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo