NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"study in one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka w czyjś czas
  1. study czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So it was natural for American doctors to study plants in their spare time.

    Podobne kolokacje: