BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"student szkoły sztuk pięknych" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "student szkoły sztuk pięknych" po polsku

"student szkoły sztuk pięknych" — Słownik kolokacji angielskich

arts student kolokacja
Popularniejsza odmiana: art student
  1. art rzeczownik + student rzeczownik = student wydziału nauk humanistycznych, student szkoły sztuk pięknych
    Zwykła kolokacja

    I thought it was great to be an art student.

powered by  eTutor logo