ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strong resistance" — Słownik kolokacji angielskich

strong resistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny opór
  1. strong przymiotnik + resistance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was always going to be a center of strong resistance.

powered by  eTutor logo