BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"strong house" — Słownik kolokacji angielskich

strong house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny dom
  1. strong przymiotnik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The question now is having put out the fire, can they build a stronger house?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo