"strong defense" — Słownik kolokacji angielskich

strong defense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silna obrona
  1. strong przymiotnik + defense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A few minutes of strong defense have been the difference in every game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo