"strip one's gears" — Słownik kolokacji angielskich

strip one's gears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas czyjś biegi
  1. strip czasownik + gear rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now they could hear other sounds coming from inside it, sounds that made Eddie think of some huge truck engine stripping its gears.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo