"strip Kosovo" — Słownik kolokacji angielskich

strip Kosovo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pas Kosowo
  1. strip czasownik + Kosovo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And, in 1990, after Serbia stripped Kosovo of its autonomy and then drove many Albanians from their state jobs in the province, Afrim lost his job at Radio TV Pristina.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo