"strikingly clear" — Słownik kolokacji angielskich

strikingly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderzająco czysty
  1. strikingly przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    One former prime minister made the marriage of business with politics strikingly clear when he stated "my politics are railroads.

    Podobne kolokacje: