"strike one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

strike one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś oczy
  1. strike czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She looked startled when the light of day first struck her eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo