"strike one's colours" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opuść flagę
  1. strike czasownik + color rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The fight continued until the British ship struck her colors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo