"strike one's colors" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: strike one's colours
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś kolory
  1. strike czasownik + color rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fight continued until the British ship struck her colors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo