"strike men" — Słownik kolokacji angielskich

strike men kolokacja
Popularniejsza odmiana: strike the man
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzie strajkowi
  1. strike czasownik + man rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The loss of the leader had struck the man hard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo