"stretch in ways" — Słownik kolokacji angielskich

stretch in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odcinek w drogach
  1. stretch czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These days their bodies are stretched to the limit - often in ways that carry long-term consequences.

    Podobne kolokacje: