"street use" — Słownik kolokacji angielskich

street use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie uliczne
  1. street rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few, adapted for street use, were personal vehicles.

    Podobne kolokacje: