"strawberry milk" — Słownik kolokacji angielskich

strawberry milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mleko truskawkowe
  1. strawberry rzeczownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he brought him inside for a glass of strawberry milk.

    Podobne kolokacje: