"strategically vital" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategicznie istotny
  1. strategically przysłówek + vital przymiotnik
    Luźna kolokacja

    This "gap" is one of the strategically vital passes in Europe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo