"strange woman" — Słownik kolokacji angielskich

strange woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obca kobieta
  1. strange przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As yet she had made no friends among these strange women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo