"strange setting" — Słownik kolokacji angielskich

strange setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwne ustawienie
  1. strange przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They instinctively seemed to feel at home in the strange, awful setting.

    Podobne kolokacje: