"straight shooting" — Słownik kolokacji angielskich

straight shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proste zabójstwo
  1. straight przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Could I bury my two humble talents of adventure and straight shooting in that fashion?

    Podobne kolokacje:

podobne do "straight shooting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "straight shooting" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo