"stopień swobody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stopień swobody" po polsku

"stopień swobody" — Słownik kolokacji angielskich

degree of freedom kolokacja
  1. freedom rzeczownik + degree rzeczownik = stopień swobody
    Zwykła kolokacja

    The game is true 3D with movement in six degrees of freedom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo