"sticker book" — Słownik kolokacji angielskich

sticker book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka naklejki
  1. sticker rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These gifts include codes to access additional in-game costumes, a sticker book, a burlap pouch and an official game guide.

    Podobne kolokacje: