"steel rod" — Słownik kolokacji angielskich

steel rod kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pręt stalowy
  1. steel rzeczownik + rod rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And, in one of the back rows, he picked up two tiny steel rods.

powered by  eTutor logo