"steal time" — Słownik kolokacji angielskich

steal time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukradnij czas
  1. steal czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A. Do you realize how much time you're stealing with these follow-ups away from others who want to ask a question?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo