"startlingly clear" — Słownik kolokacji angielskich

startlingly clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadziwiająco czysty
  1. startlingly przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    It sits in a startlingly clear, azure sea, its bays so blue they hurt the eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo