"startled response" — Słownik kolokacji angielskich

startled response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaskoczona odpowiedź
  1. startled przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did not wait for their startled response, but walked quickly across the floor and out of the door into the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo